رگولاتور های سری 78xx جریانی که میتوند عبور بدن ، حدود 500mA هست .
با این مدار میتوان از رگولاتور 2A کشید .