جمعه انجمن کاربردی الغدیر

اخبارات ایام ماه در کتاب الدروع الواقیة سید بن طاووس (ره):


اصلاح سر و صورت در هر روز به نقل از شیخ بهایی:


کوتاهی ناخن در ایام هفته:


بهترین زمان برای ناخن گرفتن روز پنج‌شنبه است. به فرموده امام صادق (ع): اگر کسی ناخن‌های خود را در این روز بگیرد و یکی را برای روز جمعه باقی گذارد، خداوند فقر و تنگدستی را از او دور سازد؛ و به فرموده امام رضا (ع) سبب ایمنی از درد چشم است .
ذکر روز:


دوخت و دوز در ایام هفته :


.....


🌺🌺 انجمن کاربردی الغدیر 🌺🌺